Našli ste, čo ste hľadali, ste spokojný s informáciami?
Podporte náš nezikový projekt,
lajknite na facebooku, kliknite na odkaz, nič Vás to nestojí, ďakujeme.

Ako vybaviť parkovací preukaz

O vydanie parkovacieho preukazu môže fyzická osoba požiadať na príslušnom úrade ÚPSVaR podľa miesta trvalého pobytu.

Súčasťou žiadosti je “lekársky nález” vyplnený ošetrujúcim lekárom. Na základe podanej žiadosti úrad ÚPSVaR vydá rozhodnutie, ktoré po nadobudnutí právoplatnosti, zakladá nárok na vydanie parkovacieho preukazu.

K žiadosti je žiadateľ povinný predložiť:

  • lekársky nález (od ošetrujúceho, resp. odborného lekára)
  • aktuálna farebná fotografia rozmerov 3 x 3 cm

Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená pokiaľ  fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nezanikne na tento parkovací preukaz  nárok.

Parkovací preukaz sa používa sa umiestňuje v prednej časti vozidla, tak aby jeho predná časť bola jasne viditeľná za účelom kontroly. Používať sa smie len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom. To znamená, že ak sa vozidlo práve na tento účel nepoužíva, je jeho vodič povinný parkovací preukaz odstrániť.

Vyskúšajte
Poškodenie stavcov
Kliknite na časť chrbtice, o ktorej chcete získať informácie
Poranenie stavcov chrbtice C1-C3
Poranenie stavcov chrbtice C4
Poranenie stavcov chrbtice C5
Poranenie stavcov chrbtice C6
Poranenie stavcov chrbtice C7 - C8
Poranenie stavcov chrbtice Th1 - Th9
Poranenie stavcov chrbtice Th10 - L1
Poranenie stavcov chrbtice L2 - S5
Poškodenia stavcov chrbtice kostrč
Facebook
Navštívte nás na Facebooku