Našli ste, čo ste hľadali, ste spokojný s informáciami?
Podporte náš nezikový projekt,
lajknite na facebooku, kliknite na odkaz, nič Vás to nestojí, ďakujeme.

Medzistavcové platničky

Medzistavcová platnička

Platničky medzi stavcami

 

Čo je to medzistavcová platnička?

Vašu chrbticu tvoria kosti, ktoré nazývame stavce, a medzi nimi sa nachádzajú platničky, ktoré napomáhajú zmierneniu následkov pohybu. Nazývajú sa aj medzistavcové platničky a je to vlastne elastická hmota, ktorá tvorí nárazníkovú zónu medzi dvoma stavcami. Okrem toho pomáhajú aj pri ohýbaní sa, otáčaní, úklonoch a záklonoch.
 
 

Z akých častí sa medzistavcová platnička skladá?

Každá platnička je zložená z dvoch častí:

  • nucleus pulposus – rôsolovité jadro v strede, ktorého schopnosťou je rozdelenie tlakovej záťaže na ostatné platničky. Miera elasticity tejto časti je závislá na obsahu vody v platničke a teda platí, že čím viacej je telo hydratované vodou, tím je zaistené lepšie odpruženie prípadnej záťaže.
  • anulus fibrosus – jedná sa o chrupavky, ktoré tvoria väzivovú vonkajšiu vrstvu alebo prstenec. Inak povedané, jedná sa o pevnejšie väzivové puzdro.

 

Pre lepšie pochopenie si skúste platničku predstaviť ako pneumatiku. Anulus fibrosus, čiže chrupavky sú to čo je pevné, čiže tá guma z vonkajšej strany a nucleus pulposus, čiže rôsolovité jadro by v rámci pneumatiky predstavovalo vzduch v jej vnútri.

 

Čo sa môže s platničkou stať? (a viesť teda k bolesti ktorú pociťujete)

Medzistavcová platnička môže byť zdrojom bolesti chrbta alebo krku. K takýmto problémom môže prísť v dôsledku jej opotrebenia, a to buď vekom, zlým držaním tela alebo preťažovaním.

Príkladom môže byť napríklad to, že starnutím dochádza k stenčovaniu medzistavcových platničiek. Ako sme už spomenuli, platničky sú čiastočne tvorené vodou, časom môže prísť k strate tekutiny a platnička sa tak stáva menej elastickou, čo často vedie ku kompresii (stlačeniu) a tým sa ešte viac stenčí.

Keď sa platnička stenčuje, spôsobí, že stavce nad ňou a pod ňou sa k sebe priblížia. Dokonca môže prísť k tomu, že sa tieto dva stavce začnú dotýkať. To spôsobí bolesti a obmedzí pohyb.

Degeneráca platničiek má za následok ochorenie, ktoré sa nazýva degeneratívne ochorenie medzistavcových platničiek.

Medzistavcová platnička sa tiež môže uvoľniť a vyjde do okolitého priestoru,  dochádza tak k tvz. hernii disku. Rôsolovitá časť platničky začne tlačiť na vonkajšie chrupavky, čo spôsobí vypuknutie platničky. A dochádza tak k vysunutiu platničky, čiže hernii disku.

Hernia disku môže spôsobiť tlak na koreňové nervy, ktoré z boku vystupujú v celom priebehu miechy, alebo priamo na miechu. To spôsobí bolesť.

Najčastejšie dochádza k vysunutiu platničky v oblasti bedier a bolesti v týchto miestach. Bolesť môže začať vystreľovať do nôh, rúk a šije. Okrem bolesti sa vysunutá platnička môže prejavovať aj stratou citlivosti v oblasti kože, ktorá je zásobovaná nervovými vláknami utlačenými vysunutou platničkou. Ďalším príznakom môže byť aj brnenie, alebo mravčenie v končatinách.

Vyskúšajte
Poškodenie stavcov
Kliknite na časť chrbtice, o ktorej chcete získať informácie
Poranenie stavcov chrbtice C1-C3
Poranenie stavcov chrbtice C4
Poranenie stavcov chrbtice C5
Poranenie stavcov chrbtice C6
Poranenie stavcov chrbtice C7 - C8
Poranenie stavcov chrbtice Th1 - Th9
Poranenie stavcov chrbtice Th10 - L1
Poranenie stavcov chrbtice L2 - S5
Poškodenia stavcov chrbtice kostrč
Facebook
Navštívte nás na Facebooku