Samovzdelávanie pacientov s poranením miechy

Zdravie je našou vlastnou zodpovednosťou, ako aj zodpovednosťou lekárov. Pokiaľ ale nevieme popísať či odpovedať na ich otázky počas vyšetrenia čo najpresnejšie, akú úroveň liečby potom môžeme očakávať? Vzdelávaním sa, si pomáhame zlepšovať náš zdravotný stav