Stránky „Plnohodnotný život“ sú tu na to, aby pomohli ľuďom s ochrnutím zaradiť sa do života čo najjednoduchším spôsobom a čo najproduktívnejšie. Poskytujeme informácie a rady pre ľudí, ktorí prežili zranenie chrbtice a žijú s poškodením miechy, pre ich rodiny, ich priateľov, ako aj pre bežných ľudí, ktorí proste majú záujem sa niečo o danej téme dozvedieť.

Cieľom týchto stránok je pomôcť a pokiaľ to bude čo len trochu možné, tak zmeniť postoj spoločnosti k ľudom, ktorí sú na vozíku.
Obšírnejšie povedané, tieto stránky sú vytvárané preto, aby poskytovali informácie a umožnili tak ľudom s poranením chrbtice dostať sa k informáciám o starostlivosti, ktorá súvisí s ich stavom, rehabilitácii a ďalších dôležitých témach, ktoré s tým súvisia. Veríme, že takto je možné opäť znova získať kontrolu nad vlastným životom.

Chceme, aby všetci vedeli nasledovné:

  • Len nedávno zranené osoby a ich členovia rodiny potrebujú uistenie, že sa dá žiť život aj po zranení miechy a že rehabilitácia môže veľmi pomôcť.
  • Ľudia so zranením miechy sú často vydaní na milosť a nemilosť či už zdravotných poisťovní, nemocníc, úradov alebo úradníkov, preto je veľmi dobré, ak má človek čo najviac informácií, ktoré mu pomôžu sa v zložitých situáciách rozhodovať čo najlepšie v záujme danej osoby, ktorá zranenie chrbtice prežila.
  • Človek s poranením chrbtice dostáva často neadekvátne či neúplné informácie a ani o tom nevie. To môže v konečnom dôsledku ovplyvniť budúci zdravotný stav, schopnosť žiť nezávisle a tiež aj schopnosť znova sa zaradiť do spoločnosti.

Osoby, ktoré si už daným procesom prešli, si na týchto stránkach môžu nájsť dodatočné informácie, pretože zdravotný stav a celkovo život sa neustále mení.
Veríme, že každý kto tieto stránky číta, si z nich vyberie to najlepšie  a že uvedené informácie využije maximálne vo svoj prospech.

Venujte prosím pozornosť nasledujúcemu:
Informácie obsiahnuté na týchto stránkach sú len všeobecnými informáciami a nemôžu sa teda aplikovať na špecifickú situáciu. Tieto stránky sú len návodom a v súlade s tým by sa aj mali používať. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte prosím svojho lekára,
ktorý posúdi váš aktuálny zdravotný stav. Stránky „Plnohodnotný život“ neposkytujú lekárske rady, diagnózy alebo postupy liečby.