Stránky „Plnohodnotný život“ sú tu na to, aby pomohli ľuďom s ochrnutím zaradiť sa do života čo najjednoduchším spôsobom a čo najproduktívnejšie. Poskytujeme informácie a rady pre ľudí, ktorí prežili zranenie chrbtice a žijú s poškodením miechy, pre ich rodiny, ich priateľov, ako aj pre bežných ľudí, ktorí proste majú záujem sa niečo o danej téme dozvedieť.

Cieľom týchto stránok je pomôcť a pokiaľ to bude čo len trochu možné, tak zmeniť postoj spoločnosti k ľudom, ktorí sú na vozíku.
Obšírnejšie povedané, tieto stránky sú vytvárané preto, aby poskytovali informácie a umožnili tak ľudom s poranením chrbtice dostať sa k informáciám o starostlivosti, ktorá súvisí s ich stavom, rehabilitácii a ďalších dôležitých témach, ktoré s tým súvisia. Veríme, že takto je možné opäť znova získať kontrolu nad vlastným životom.

Chceme, aby všetci vedeli nasledovné:

  • Len nedávno zranené osoby a ich členovia rodiny potrebujú uistenie, že sa dá žiť život aj po zranení miechy a že rehabilitácia môže veľmi pomôcť.
  • Ľudia so zranením miechy sú často vydaní na milosť a nemilosť či už zdravotných poisťovní, nemocníc, úradov alebo úradníkov, preto je veľmi dobré, ak má človek čo najviac informácií, ktoré mu pomôžu sa v zložitých situáciách rozhodovať čo najlepšie v záujme danej osoby, ktorá zranenie chrbtice prežila.
  • Človek s poranením chrbtice dostáva často neadekvátne či neúplné informácie a ani o tom nevie. To môže v konečnom dôsledku ovplyvniť budúci zdravotný stav, schopnosť žiť nezávisle a tiež aj schopnosť znova sa zaradiť do spoločnosti.

Osoby, ktoré si už daným procesom prešli, si na týchto stránkach môžu nájsť dodatočné informácie, pretože zdravotný stav a celkovo život sa neustále mení.
Veríme, že každý kto tieto stránky číta, si z nich vyberie to najlepšie  a že uvedené informácie využije maximálne vo svoj prospech.

Venujte prosím pozornosť nasledujúcemu:
Informácie obsiahnuté na týchto stránkach sú len všeobecnými informáciami a nemôžu sa teda aplikovať na špecifickú situáciu. Tieto stránky sú len návodom a v súlade s tým by sa aj mali používať. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte prosím svojho lekára,
ktorý posúdi váš aktuálny zdravotný stav. Stránky „Plnohodnotný život“ neposkytujú lekárske rady, diagnózy alebo postupy liečby.


Odporúčame Kompendium (vedecká príručka so základnými poznatkami) z odborov akupunktúra, rehabilitácia, zvuková terapia, neurotechnológia – zdarma.

Kompendium napísal team špičkových odborníkov, má ambíciu doplniť súčasnú medzeru vo vzdelávaní a môže pomôcť lekárom, terapeutom, zdravotníckym pracovníkom a iným záujemcom o túto problematiku. Primárne je orientované na akupunktúru, rehabilitáciu, zvukovú terapiu a neurotechnológiu.
Je jedinečné svojho druhu a vyšlo v týchto dňoch v tlačenej podobe v troch jazykových mutáciách (AJ, SK, RU).
Informácie o kompendiu a medzinárodnom kurze vytvorenom za pomoci projektu Erazmus + môžete zdieľať na svojich webových stránkach.
www.akupunktura.sk/granty
www.acuclinic.eu/ecompendium (stiahnutie publikácie).

Pokiaľ by ste chceli podporiť šírenie publikácie a vzdelávacieho modulu s touto tematikou na svojich stránkach, prosím pošlite nám link, kde bude zverejnená táto informácia na Vašom webe.
Ako poďakovanie Vám pošleme prednostne printové kompendium s podpisom hlavného autora. Knižná publikácia je kapacitne obmedzená.