Poškodenia jednotlivých stavcov chrbtice

Stupeň poškodenia je určený lekárom po vykonaní rôznych testov. Poškodenie je určené najnižším bodom na mieche pod ktorým nastáva zníženie alebo absencia citlivosti (senzorický stupeň) a pohybu (motorický stupeň).

Čím vyššie je stupeň poškodenia na chrbtici, alebo čím bližšie je poškodenie k mozgu, tým väčšia je strata funkcii (citlivosti a pohybu). Inak povedané čím vyššie na chrbtici je miecha poškodená, tým menej častí tela funguje.

Napríklad, poškodenie na úrovni Th-8 znamená, že daná osoba má zníženú citlivosť aj pohyblivosť pod úrovňou Th-8 na hrudnej chrbtici. Osoba s poškodením C-5 bude mať stratu citlivosti aj pohyblivosti po úrovňou C-5 na krčnej chrbtici. Človek s poškodením na úrovni Th-8 bude mať menšiu stratu citlivosti a väčšiu pohyblivosť ako človek s poškodením na úrovni C-5. Netreba zabúdať na to, že veľkosť poškodenia, čiže strata citlivosti a pohyblivosti tiež závisí od toho či ide o kompletnú alebo nekompletnú léziu miechy.

V prípade že človek stratil citlivosť a nie je schopný hýbať spodnou časťou tela, hovoríme paraplégii. Jedná sa o zranenia na úrovní hrudnej, či driekovej chrbtice.

V prípade že človek stratil citlivosť a pohyblivosť v dolnej aj hornej polovici tela, hovoríme o tetraplégií. V tomto prípade sa jedná o zranenia najmä krčnej, ale čiastočne aj hrudnej chrbtice.

 

Zranenie krčnej chrbtice pri havárií:

zranenie krcnej chrbtice