lumbalba chrbticaDrieková chrbtica

Táto časť chrbtice sa nazýva aj lumbálna. Začína sa stavcom L1 a končí stavcom L5. Tieto stavce sú najväčšie, najplochejšie a nesú veľkú časť váhy ľudského tela. Keďže táto časť chrbtice je vystavená najväčšej záťaži, ako statickej, tak dynamickej, je drieková oblasť chrbtice azda najproblémovejšou.

Medzi prvým a druhým driekovým stavcom končí spinálny kanál, takže lumbálnou časťou neprechádza miecha. Je teda veľmi výnimočné, aby problémy s driekovou časťou chrbtice poškodili miechu alebo spôsobili paralýzu. Pod touto oblasťou sa nachádza skupina nervov, ktorá sa nazýva „cauda equina“ (v preklade „konský chvost“). Toto je bod, z ktorého nervové korene pokračujú dole a rozširujú sa do končatín.

Úsek L5-S1 je spojom, ktorý umožňuje rotáciu, takže panva a boky sa počas chôdze a behu môžu pohybovať.