Chrbtové svaly

chrbtove svaly
Svaly chrbta sú pomenované podľa ich tvaru, umiestnenia alebo kombinácie. Ďalej sa delia aj podľa funkcie, ako je flexia (ohýbanie), extenzia (naťahovanie) alebo rotácia. Svaly a väzivové spojenia napomáhajú stabilizácií chrbtice, držia ju vzpriamene a riadia pohyb počas oddychu i aktivity.

Rozoznávame štyri základné skupiny svalov chrbta: predný ohýbač, zadný ohýbač, rotátor a naťahovač (extenzor). Svaly kostí sú priečne-pruhovanými svalmi. Tieto svaly je možné ovládať vôľou a zároveň majú zo všetkých svalov najkratší reakčný čas. Pred stiahnutím svalu, vyjde z mozgu signál, ktorý miechou prechádza do konkrétneho svalu.

Na stiahnutie svalu je potrebná energia, aby sval mohol pracovať. Táto energia je zaisťovaná pomocou krvných buniek, ktoré vyživujú sval. Veľmi dôležitým je nepreťažovanie len jednej skupiny svalov chrbta. Preťažovaním vznikajú najväčšie ťažkosti a bolesti chrbtice čo môže v končenom dôsledku viesť až k trvalým následkom.