kostrčová kosť

Kostrč a krížová časť chrbtice

Sakrálna chrbtica, alebo „kríže“ je vlastne kosť, ktorá sa skladá z piatich zrastených stavcov. Tieto zrastené stavce sa označujú ako S1-S5 a smerujú do pomyselného trojuholníka.

Kostrč vychádza z dolného uhla trojuholníka sakrálnej kosti. Kostrčová kosť je zložená zo štyroch stavcov a je súčasťou panvy, ktorá spolu s väzmi tvoria kostený okruh. Jeho hlavnou úlohou je poskytovať oporu chrbtici a prenášať váhu hlavy, krku, rúk a trupu na nohy. Kostrčou neprebieha miecha, ale táto časť býva veľmi často postihnutá zlomeninami, alebo rôznymi narazeniami, ktoré sprevádzajú veľké bolesti. Je to hlavne preto, že túto kosť nie je možné dať do sadry avšak cítime ju pri každom pohybe.

Kostrč je súčasťou panvového dna. Upínajú sa na ňu totiž jeho dva svaly. Tie sa nachádzajú vedľa bránice a brušných svalov. Spoločne sú teda významnou zložkou brucha a majú výsledne vplyv na dýchanie.