Poškodenie Th10-L1

Pohyblivosť: Schopnosť hýbať hlavou, krkom, rukami, tricepsami, zápästiami, kompletná schopnosť hýbať prstami. Väčšia schopnosť ovládania brušných svalov a ohyb bedier (L1). Schopnosť používať manuálny vozík.

Dýchanie: Minimálna asistencia pri kašlaní

Bežný život: Schopnosť žiť nezávisle bez sústavnej starostlivosti, ako aj možnosť chôdze v špeciálnych ortézach.

Časť hrudnej a driekovej chrbtice v oblasti Th10 – L1 ma nasledovný vplyv na ľudské telo:

Th10 – ovplyvňuje ľadviny
Možné symptómy zahrnujú: problémy s ľadvinami, kornatenie tepien, chronikú únavu, zápal obličkovej panvičky a obličky

Th11 – ovplyvňuje ľadviny a močovod
Možné symptómy zahrnujú: problémy s pokožkou ako je akné, ekzémy, uhry

Th12 – ovplyvňuje črevá a lymfatický systém
Možné symptómy zahrnujú: reumatizmus, problémy s vyprázdňovaním, určité druhy neplodnosti

L1 – ovplyvňuje hrubé črevo a triesla
Možné symptómy zahrnujú: zápcha, kolika, hnačka, dyzentéria, hernia