Často kladené otázky pri poranení miechy a chrbtice

 

Čo znamená slovo paralýza?

Paralýza znamená neschopnosť kontrolovať pohyb alebo rozpoznávať citlivosťou dotyk a teplotu.

 

Aký je rozdiel medzi paraplégiou a tetraplégiou?

Paraplégia sa dá všeobecne vyjadriť ako strata kontroly pohybu a citlivosti a to od pása dole. Tetraplégia zahŕňa stratu funkcií aj na vrchnej časti tela, to znamená paže a ruky.

 

Môj kamarát ma zranenie v rovnakej úrovni chrbtice ako ja, ale on si nohy cíti, kým ja nie. Prečo?

Množstvo pohybu a citlivosti je závislé od toho ktorá časť miechy bola poškodená. Časti miechy Vášho kamaráta zodpovedné za prenosy senzorických informácií zostali zachované, zatiaľ čo tie, ktoré sú zodpovedné za kontrolu pohybu mohli byť poškodené.

 

Aký je rozdiel medzi kompletným a nekompletným zranením miechy?

Kompletným zranením miechy sa rozumie stav, kedy neprebiehajú efektívne prenosy signálov cez poškodenú časť miechy a pod touto časťou nie je možné ovládať pohyb alebo kontrolovať citlivosť.

Nekompletným zranením miechy sa rozumie stav, kedy „mostíky“ cez miechu zostanú nepoškodené. Výsledok sa môže extrémne odlišovať medzi jednotlivými prípadmi. Závisí to na tom, ktoré časti miechy sú poškodené.

 

Zlepší sa niekedy stav ľudí so zranením miechy?

V čase zranenia miecha opuchne. Keď opuch zmizne, môžu sa niektoré funkcie prinavrátiť. Hlavne pri nekompletných zraneniach miechy sa môžu funkcie vrátiť až po 18 mesiacoch po zranení. Avšak len veľmi malému percentu ľudí sa vrátia plne všetky funkcie. V súčasnosti sa na poli výskumu robia veľké pokroky, takže stále existuje nádej.

 

Existuje liečba?

Väčšia časť tela a orgánov sa môže po zranení uzdraviť. Avšak centrálny nervový systém nemá schopnosť regenerácie. Pokúsiť sa o regeneráciu zranení miechy je ako puzzle, ktoré sa zatiaľ nikomu úspešne nepodarilo zložiť.  Poškodenie spôsobené zranením miechy sa dá riešiť zmiernením zápalu miechy a znížením úplného zničenia buniek. Pokusy, ktoré sa v súčasnej dobe robia sú zamerané na regeneráciu nervov poškodených oblastí, na mechanizmy ktoré blokujú rast poškodených neurónov, vložením nových buniek a premostením poškodenej oblasti.

 

Čo očakávať od života po poškodení miechy?

Pred druhou svetovou vojnou väčšina ľudí po zranení miechy zomierala behom niekoľkých týždňov od ich zranenia v dôsledku problémov s močovým traktom, respiračným infekciám alebo v dôsledku preležanín.  V súčasnosti moderné antibiotiká a materiály ako sú plasty či latex a tiež lepšie postupy, ktoré vznikli na prekonávanie problémov spojených so zranením miechy, znamenajú, že sa ľudia po zranení miechy dožívajú strednej dĺžky života. Väčšina pacientov, ktorí prežijú prvých 24 hodín, žije aj o 10 rokov neskôr.

 

Aké potreby má človek po zranení miechy, ktorý sa chce zaradiť do spoločnosti?

Každá osoba s postihnutím je iná a každá teda bude mať aj iné potreby čo sa týka starostlivosti a vybavenia. Starostlivosť môže byť rôzna: osobná, domáca, starostlivosť o domácnosť, opatrovanie.

Ľudia s paraplégiou potrebujú menšiu starostlivosť alebo aj žiadnu, potrebujú len osobnú asistenciu.

Ľudia s poškodenou krčnou chrbticou potrebujú väčšinou starostlivosť 24 hodín denne.

Medzi potrebné vybavenie sa zahŕňa: manuálny či elektrický vozík, prenosné rampy, antidekubitné vankúše, stolička na sprchovanie, katétre, nastaviteľná posteľ, klimatizácia, fyzioterapia, počítač, špeciálne upravený vozík.

 

Používajú všetci ľudia po zranení miechy vozíky?

Ľudia s poškodením krčnej chrbtice zvyčajne používajú elektrický vozík. Stanú sa tak nezávislejšími. Ľudia s poškodením hrudnej chrbtice a poškodením nižšej časti chrbtice používajú manuálne vozíky.

Manuálne vozíky sú lacnejšie oproti elektrickým a tiež majú nižšiu hmotnosť. Lepšie sa tiež prevážajú autom.

Niektorí ľudia používajú na chôdzu barle či špeciálne ortézy. To však neznamená, že nemusia používať aj vozík. Väčšina takýchto ľudí nemá nohy v takom stave, aby mohli prejsť dlhšie vzdialenosti, a tak je používanie vozíka pre nich stále nutnosťou.

 

Ako kontrolovať moč a stolicu?

Zranenie miechy na akejkoľvek časti chrbtice skoro vždy ovplyvňuje kontrolu moču a stolice, čiže inak povedané naše zvierače. Deje sa to v dôsledku toho, že nervy ktoré kontrolujú tieto orgány sú pripojené k základni miechy v úrovni S2-4.  V minulosti sa na tieto stavy pozeralo veľmi pesimisticky a pre väčšinu ľudí to bol jednoducho horor, pretože mali predstavu, že po zvyšok ich života budú odsúdení žiť v ponížení z toho že nebudú schopní ovládať tieto svoje základné telesné funkcie. Avšak i keď človek stratí predchádzajúcu kontrolu, ktorú nad svojím telom mal pred zranením, dnes už existujú techniky a pomôcky, ktoré ľuďom v takýchto situáciách dokážu pomôcť. Tieto techniky zahŕňajú použitie katétrov, implantovanie elektród a/alebo lieky na stimulovanie svalov, ktoré už nereagujú na správy vysielané z mozgu. Exitujú tiež rôzne diéty a/alebo lieky, ktorými sa spomaľujú a/alebo zrýchľujú spôsoby akými telo spracováva tekutiny a pevné látky, používajú sa drenážne vaky, urostomické pomôcky, špeciálne oblečenie ktoré absorbuje vlhkosť a pod. Každý človek je iný a preto si aj každý musí zvoliť také pomôcky, ktoré najlepšie jemu konkrétne pomôžu viesť normálny život.

 

Je možné mať po zranení miechy deti?

Bolo vám povedané, že po vašom zranení je otázka privedenia na svet zdravého potomka úplne zbytočná? Bolo vám povedané, aby ste na to proste zabudli? Veľa ľudí so zranením miechy, muži i ženy, paraplegici i tetraplegici sú v dnešnej dobe hrdými otcami a matkami detí, ktoré mali po tom ako prežili zranenie miechy. Nehovorím, že to je jednoduché a ani to, že je to skutočne možné pre každého, ale vždy je nádej.

 

Ako ovplyvňuje zranenie miechy sexualitu?

Sexuálna funkcia, je podobne ako iné funkcie tela, systémom, ktorý je riadený centrálnym nervovým systémom tela. Preto akékoľvek zranenie zahŕňajúce nervový systém ovplyvňuje aj sexuálnu funkciu.  Otázkou je, do akej miery, a to záleží od toho aká časť chrbtice bola zranená. Rovnako je rozdiel medzi mužmi a ženami. Veľa v tejto oblasti robí aj psychika a postoj človeka k vlastnej sexualite. Čím otvorenejší bol človek  k sebe ešte pred zranením a čím lepšie poznal seba a svoje telo, tým lepšie sa mu bude existovať v rámci sexuálnej oblasti aj po zranení. Jedinou radou v tomto smere je hľadať spôsoby ako naďalej prežívať príjemné pocity ktoré sú spojené so sexom a teda rozhodne nezaujať postoj: ochrnutie, resp. poškodenie miechy = žiadny sex.