Rehabilitácia pri poranení chrbtice a miechy

 

Rehabilitácia je definovaná ako proces, ktorý rozvíja ľudí a to až do ich maximálneho potenciálu. Tento potenciál môže byť fyzický, psychologický, sociálny, odborný alebo vzdelávací a môže zahŕňať záujmy jednotlivca a jeho koníčky. Jednotlivec by mal v rámci tohto procesu dosiahnuť rozvoj čo sa týka jeho fyzických schopnosti a to v jemu vyhovujúcom prostredí. Je teda dôležité aby si jednotlivec s poranením miechy, stanovil realistické ciele.

Rehabilitačný program obsahuje niekoľko  okruhov. Mal by brať do úvahy prevenciu – ako sa udržať zdravý, ako zistiť a zvládnuť zdravotný problém, ak sa objaví.

Rehabilitačné programy vzdelávajú ľudí čo sa týka ich zranení a pracuje sa v rámci nich na navrátení toľkých funkcií koľko je len možné. Prostredníctvom nich ako aj nových skúseností a zážitkov sa ľudia učia ako zabrániť  komplikáciám, ako sú napr. infekcie. Cieľom rehabilitácie je umožniť jednotlivcovi byť tak nezávislým ako sa len dá a zvýšiť tým kvalitu jeho života.

Každá rehabilitácia začína vyšetrením, ktoré robí rehabilitačný lekár. Jeho cieľom by malo byť maximalizovanie pacientových schopností a tiež vyhnutie sa ďalším komplikáciám.  Rehabilitačný lekár komunikuje s ošetrujúcim lekárom a tiež priamo s rehabilitačným pracovníkom, ktorý s pacientom rehabilituje. Rehabilitačný lekár predpisuje aj ďalšiu rehabilitáciu a zdravotné pomôcky.

Fyzioterapeut sa snaží zlepšiť celkovú pohyblivosť pacienta. Toto zlepšenie môže byť v rozsahu jednoduchých aktivít, ako je prevracanie sa na posteli, až po manipuláciu s elektrickým alebo manuálnym vozíkom  a to v rozmanitom prostredí.

Fyzioterapeut rovnako ako rehabilitačný lekár spraví vyhodnotenie. Vyhodnocuje sa akú citlivosť pacient má, koľko pohybu dokáže spraviť. Ako dokáže ovládať veľké svaly, ako sú svaly ramien alebo lakťov, nakoľko dokáže ovládať prsty – tu sa vyhodnocuje ovládanie jemnejších svalových skupín. Koľko sily má pacient v rukách? V akom rozsahu dokáže pacient hýbať kĺbmi? Aký je svalový tonus?

Je výborné ak sa rodina a priatelia zaujímajú o rehabilitáciu a o to, kam sa až daný pacient môže v rámci jeho stavu dostať. Práve podpora rodiny a priateľov je často kľúčová v tom aby sa človek čo najviac posúval dopredu.