Operácia chrbtice – laminektómia

Laminektómia je operácia pri ktorej sa odstraňuje zadný oblúk jedného alebo viacerých stavcov, poprípade len jeho polovica. Vtedy hovoríme o hemilaminektómií. Takýmto výkonom sa umožňuje prístup do chrbticového kanála k mieche.

Chrbtica pacientov, ktorí podstúpili takýto zákrok na viacerých stavcoch stále zostáva stabilná. Zároveň miecha a miechové nery zostávajú dobre chránené kostným premostením na každej strane, ako aj svalmi a väzivovými blanami.

Laminektómia sa vykonáva napríklad pri nasledovných diagnózach:

  • ankyloza (vznik kosteného alebo väzivového spojenia kostí, ktoré tvoria kĺb, je sprevádzané tuhnutím kĺbov)
  • degenerácia medzistavcových platničiek
  • hernia medzistavcovej platničky
  • ischias
  • stenóza spinálneho kanála
  • spondylóza (spinálna osteoartritída)laminektomia