Poškodenie C4

Pohyblivosť: možnosť hýbať hlavou a krkom, ako aj hýbať ramenami. Jednotlivec dokáže obsluhovať elektrický vozík pomocou hlavy.

Dýchanie: nie vždy je daný jednotlivec závislý od ventilátora. Závislosť na dýchacom ventilátore môže byť nejaký čas hneď po zranení ale časom nastupuje spontánne dýchanie. Jednotlivec potrebuje pomoc pri kašlaní.

Bežný život: Plná závislosť na starostlivosti druhých. Technológie sú schopné nahradiť niektoré funkcie zlepšiť tak bežný život.

Časť krčnej chrbtice v oblasti C4 ma nasledovný vplyv na ľudské telo:

C4 – ovplyvňuje nos, pery, ústa a eustachovu trubicu

Možné symptómy zahrnujú: senná nádcha, chronická nádcha, strata sluchu, problémy s mandľami