Krčná chrbtica (C1- C7)

krcna-chrbtica
Krčná chrbtica sa delí na dve časti:

  • hornú krčnú časť (C1 a C2). C1 sa nazýva aj Atlas alebo nosič a C2 Axis alebo čapovec.
  • dolnú krčnú časť (C3 až C7).

 

Atlas (C1)

Atlas je prvý krčný stavec. Je oporou pre lebku. Jeho vzhľad sa od ostatných stavcov chrbtice líši a to tým, že nemá telo. Telo stavca je tu nahradené kosteným oblúkom, ktorý má v strede vyčnievajúci hrbolček a na zadnej ploche v strednej čiare plochú kĺbovú jamku. Zadný oblúk je spojený s predným a tvoria tak prstencovitý tvar tohto stavca.

 

Axis (C2)

Axis alebo čapovec je druhým krčným stavcom. Tento stavec už má svoj typický vzhľad. Okrem toho má z tela stavca vyčnievajúci útvar, ktorý nazývame zub čapovca (dens axis). Tento výčnelok zaisťuje otáčanie hlavy a prvého krčného stavca.

 

Dolná krčná časť (C3-C7)

Tieto stavce sa vyznačujú nízkym telom stavca, bočnými výbežkami, otvormi pre cievy a nervy. Krčná chrbtica je veľmi namáhanou časťou, pretože je nesmierne pohyblivá a v podstate je počas celého dňa v pohybe. Takáto záťaž má za následok rýchle opotrebovanie. V dôsledku toho je často zdrojom výrazných zdravotných problémov, ťažkostí a pri jej poškodení dochádza aj k najväčšej strate funkcií, ako motorických, tak aj senzorických.