Poškodená miecha

poskodena miechaPoškodenie miechy sa môže vyskytnúť či už po úraze, v dôsledku ochorenia chrbtice alebo miechy samotnej. K väčšine poškodení miechy prichádza v dôsledku jej stlačenia.  Dôjde teda k jej pomliaždeniu alebo opuchu, ako aj možnému prerušeniu či už miechy samotnej alebo jej nervových vlákien. Rovnaký výsledok môže nastať v dôsledku infekcie alebo závažného neurologického ochorenia.

Po poškodení miechy dochádza k nasledovnému:
všetky nervy nad zranením pracujú tak ako do doby zranenia, avšak nervy miechy pod zranením nie sú schopné posielať informácie medzi mozgom a časťami tela tak ako pred zranením.

Každý jednotlivec prejde vyšetrením, aby lekár dokázal povedať, k akému poškodeniu miechy prišlo. Vyšetrenie pomocou RTG ukáže, ktorý stavec je poškodený. Následne lekár vykoná vyšetrenie, v rámci ktorého zistí v akom stave je citlivosť pacienta, ako aj schopnosť pohybu končatín. Toto vyšetrenie tvorí základ, z ktorého lekár vychádza. Z neho vidí, ktoré funkcie v rámci svalov a nervov zostali zachované.

Ďalším dôležitým vyšetrením je vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré presne zobrazí miesto a rozsah poškodenia miechy.