Medzistavcová platnička

Platničky medzi stavcami

 

Čo je to medzistavcová platnička?

Vašu chrbticu tvoria kosti, ktoré nazývame stavce, a medzi nimi sa nachádzajú platničky, ktoré napomáhajú zmierneniu následkov pohybu. Nazývajú sa aj medzistavcové platničky a je to vlastne elastická hmota, ktorá tvorí nárazníkovú zónu medzi dvoma stavcami. Okrem toho pomáhajú aj pri ohýbaní sa, otáčaní, úklonoch a záklonoch.
 
 

Z akých častí sa medzistavcová platnička skladá?

Každá platnička je zložená z dvoch častí:

  • nucleus pulposus – rôsolovité jadro v strede, ktorého schopnosťou je rozdelenie tlakovej záťaže na ostatné platničky. Miera elasticity tejto časti je závislá na obsahu vody v platničke a teda platí, že čím viacej je telo hydratované vodou, tím je zaistené lepšie odpruženie prípadnej záťaže.
  • anulus fibrosus – jedná sa o chrupavky, ktoré tvoria väzivovú vonkajšiu vrstvu alebo prstenec. Inak povedané, jedná sa o pevnejšie väzivové puzdro.

 

Pre lepšie pochopenie si skúste platničku predstaviť ako pneumatiku. Anulus fibrosus, čiže chrupavky sú to čo je pevné, čiže tá guma z vonkajšej strany a nucleus pulposus, čiže rôsolovité jadro by v rámci pneumatiky predstavovalo vzduch v jej vnútri.

 

Čo sa môže s platničkou stať? (a viesť teda k bolesti ktorú pociťujete)

Medzistavcová platnička môže byť zdrojom bolesti chrbta alebo krku. K takýmto problémom môže prísť v dôsledku jej opotrebenia, a to buď vekom, zlým držaním tela alebo preťažovaním.

Príkladom môže byť napríklad to, že starnutím dochádza k stenčovaniu medzistavcových platničiek. Ako sme už spomenuli, platničky sú čiastočne tvorené vodou, časom môže prísť k strate tekutiny a platnička sa tak stáva menej elastickou, čo často vedie ku kompresii (stlačeniu) a tým sa ešte viac stenčí.

Keď sa platnička stenčuje, spôsobí, že stavce nad ňou a pod ňou sa k sebe priblížia. Dokonca môže prísť k tomu, že sa tieto dva stavce začnú dotýkať. To spôsobí bolesti a obmedzí pohyb.

Degeneráca platničiek má za následok ochorenie, ktoré sa nazýva degeneratívne ochorenie medzistavcových platničiek.

Medzistavcová platnička sa tiež môže uvoľniť a vyjde do okolitého priestoru,  dochádza tak k tvz. hernii disku. Rôsolovitá časť platničky začne tlačiť na vonkajšie chrupavky, čo spôsobí vypuknutie platničky. A dochádza tak k vysunutiu platničky, čiže hernii disku.

Hernia disku môže spôsobiť tlak na koreňové nervy, ktoré z boku vystupujú v celom priebehu miechy, alebo priamo na miechu. To spôsobí bolesť.

Najčastejšie dochádza k vysunutiu platničky v oblasti bedier a bolesti v týchto miestach. Bolesť môže začať vystreľovať do nôh, rúk a šije. Okrem bolesti sa vysunutá platnička môže prejavovať aj stratou citlivosti v oblasti kože, ktorá je zásobovaná nervovými vláknami utlačenými vysunutou platničkou. Ďalším príznakom môže byť aj brnenie, alebo mravčenie v končatinách.