klbove-spojenia-chrbticeKĺby chrbtice

Kĺb je miestom v ktorom sa spájajú dva alebo viac kostí. Kĺby nám umožňujú pohyb. Kĺby v chrbtici sa nazývajú kĺbové spojenia chrbtice.

Každý stavec má dve sady kĺbových spojení. Prvá smeruje nahor a druhá smeruje nadol. Jedny sa nachádzajú po stranách chrbtice – vpravo a vľavo. Jedno je umiestnené na zadnej strane chrbtice. Sú ako pánty a spájajú stavce dohromady.

Kĺbové spojenia chrbtice sú chrupavkovitými kĺbmi. To znamená, že každý kĺb je obklopený kapsulou spojivového tkaniva a vytvára tekutinu, ktorá vyživuje a maže kĺby.
Na povrchu kĺbov sú chrupavky, ktoré umožňujú pohyb a ich hladké kĺzanie jedného voči druhému.

Pomocou týchto spojení robíme tzv. flexiu (ohýbanie sa dopredu) a extenziu (ohýbanie sa dozadu), ako aj otáčanie.  Jednotlivé stavce do seba navzájom zapadajú a tým je chrbtica stabilnejšia.

Kĺbové spojenia úzko súvisia s väzivovými spojeniami. Jedná sa o pásy spojivového tkaniva, ktoré spájajú dohromady dve alebo viac kostí, chrupavky alebo kostné štruktúry. Väzivové spojenia zaisťujú stabilitu počas pohybu aj počas oddychu. Nadmerné pohyby, ako nadmerná extenzia alebo nadmerná flexia, môžu byť obmedzené práve väzivovými spojeniami. Okrem toho, niektoré väzivové spojenia zabraňujú pohybom v určitých smeroch.