Poškodenie C5

Pohyblivosť: Schopnosť hýbať ramenami a svalmi bicepsov. Dokáže ovládať elektrický vozík pomocou rúk, ako aj manuálny vozík na krátke vzdialenosti.

Dýchanie: Nie je nutné napojenie na ventilátor avšak je nutná asistencia pri kašlaní.

Bežný život: závislosť, obzvlášť na osobitne navrhnutom zariadení (jedenie, pitie, šoférovanie, kúpanie)

Časť krčnej chrbtice v oblasti C5 ma nasledovný vplyv na ľudské telo:

C5 – ovplyvňuje hlasivky, uzliny na krku a hltan

Možné symptómy zahrnujú: laryngitída, chraplavosť, problémy s krkom ako zápal hrdla.