chrbtica-hrudnaHrudná chrbtica

Začína stavcom Th1 a končí stavcom Th12. Je to najdlhšia časť chrbtice. Je však aj najmenej pohyblivá. Rozsah jej hybnosti a pohybu je značne obmedzený oproti ostatným častiam chrbtice. Na hrudnú chrbticu sa upínajú rebrá. A sú to práve rebrá, ako aj vzájomná fixácia hrudných stavcov, ktoré bránia vo voľnom pohybe. V oblasti Th11 a Th12 nie sú rebrá zafixované a nazývame ich voľné rebrá.

Medzi jednotlivými stavcami chrbtice sa nachádzajú medzistavcové platničky. Tieto platničky sú v oblasti hrudnej chrbtice tenšie ako v časti krčnej a driekovej. Napriek tomu spôsobujú v tejto časti chrbtice problémy len vo výnimočných prípadoch.

Hrudná a krčná chrbtica vytvárajú ochranu, dutý stred, cez ktorý prechádza miecha. Nazývame ho spinálny kanál. Práve tu je tento kanál najužší a preto v prípade zranenia v oblasti hrudných stavcov je miecha najviac ohrozená.