Typy nekompletnej lézie miechy

Symptómy nekompletnej lézie miechy závisia na oblasti v ktorej bola miecha zranená. Poškodenie miechy môže byť: spredu, zozadu, zo strany, alebo centrálne. Ďalej toto poškodenie závisí na smere a sile s akou došlo k príslušnému zraneniu.

Rozoznávame štyri typy nekompletného poškodenia miechy:

Poškodenie miechy spredu

Toto poškodenie spôsobuje stratu alebo poškodenie schopnosti cítiť bolesť, vnímať teplotu či dotyk, a to od miesta zranenia smerom dole. Najčastejšie vzniká v dôsledku stlačenia artérie, ktorá vedie pozdĺž prednej časti miechy. Takéto stlačenie spôsobujú fragmenty kostí alebo veľká hernia disku.

 Existuje liečba?

Liečba neexistuje, ale existuje štandardný postup ošetrenia, ktorý zahrnuje užívanie liekov, operáciu a rehabilitačný program.

 Aká je prognóza?

Prognóza v rámci tohto poškodenia nie je veľmi dobrá. Významných je prvých 24 hodín. Len 10-15% pacientov vykazuje obnovenie motorických alebo senzorických funkcií.

 

Poškodenie miechy zozadu

Pri takomto druhu poškodenia zostáva pacientovi väčšinou niektorá zo senzorických funkcií ako je citlivosť na bolesť, teplotu, alebo svalový tonus. Dochádza však k problémom v koordinácií pohybu končatín.

 

Centrálne poškodenie miechy

Ide o typ nekompletnej lézie miechy, ktoré je charakterizované poškodení v ktorom sa kombinuje poškodenie horných a dolných končatín. Pri tomto type je funkcia mozgu posielať a prijímať signály do rôznych častí tela pod úrovňou zranenia obmedzená, avšak nie je úplne zablokovaná. Je výsledkom traumy, ktorá spôsobuje veľké poškodenie nervových vlákien, ktoré prenášajú informácie priamo z mozgu do miechy. Tieto nervové vlákna sú čiastočne dôležité aj pre ruky. Strata citlivosti pod úrovňou zranenia, ako aj strata schopnosti ovládať močový mechúr sa môže prejaviť popri strate schopnosti pohybu. Rozsah poškodenia zavisí na tom, ktor

é nervové vlákna miechy boli pri zranení zničené.

Existuje liečba?

Liečba neexistuje, ale existuje štandardný postup ošetrenia, ktorý zahrnuje užívanie liekov, operáciu a rehabilitačný program.

Aká je prognóza?

Prognóza sa mení od pacienta k pacientovi. Pacienti, ktorým bola podaná liečba hneď po zranení majú zvyčajne lepšie výsledky. U veľa z nich dochádza k čiastočnému obnoveniu funkcií, až k znovu obnoveniu chôdze. Napriek tomu, niektoré problémy zostávajú.

 

Brown-Sequard Syndrome

Jedná sa o veľmi zriedkavú léziu chrbtice, ktorá spôsobuje oslabenie alebo ochrnutie jednej strany tela a stratu citlivosti na druhej. Tento syndróm vzniká v dôsledku traumatických zranení, napr. bodnutia alebo strelné poranenia, infekčných či zápalových ochorení, ako je tuberkulóza, alebo v dôsledku sklerózy multiplex.

Existuje liečba?

Liečba neexistuje. Pri pacientoch s týmto syndrómom sa dbá len na to, aby sa potláčali prejavy choroby. Lepšie vyhliadky majú pacienti, ktorým boli hneď v priebehu pár hodín od zranenia podané vysoké dávky steroidov.

Aká je prognóza?

Prognóza pacientov s týmto syndrómom nie je veľmi dobrá a to hlavne kvôli závažným zdravotným komplikáciám, ktoré sa s ním spájajú. Posledné roky ukázali, že lepšie výsledky sa dosiahli u pacientov, ktorým hneď po zranení boli podávané vysoké dávky steroidov.

 

nekompletna-lezia-miechy