Zdravá miecha

Miecha je časťou vášho nervového systému. Nervy v nej, veľmi laicky povedané, vyzerajú ako špagáty, ktoré sa skladajú z mnohých nervových vlákien. Nervové vlákna prenášajú informácie medzi mozgom a rôznymi časťami tela. Tieto informácie sa môžu týkať pohybov, čiže hovoria rôznym častiam tela že sa majú hýbať. Rovnako však prenášajú informácie týkajúce sa pocitov, či vnemov, ako sú chlad, teplo, bolesť či príjemné alebo nepríjemné pocity.

Telo má tiež autonómny nervový systém. Ten kontroluje nedobrovoľné činnosti tela, čiže činnosti ktoré sami nekontrolujeme, ako je krvný tlak, telesná teplota, či napríklad potenie.

Tieto nervové vlákna vytvárajú komunikačný systém tela. Miecha sa dá prirovnať k sieťovému káblu. Ten spája hlavnú kanceláriu (mozog) s ďalšími kanceláriami (časťami tela) pomocou telefónnych liniek (nervových vlákien). Miecha je mostom, ktorý sa používa na prenos informácií medzi mozgom a ostatnými časťami tela.

Keďže miecha je veľmi dôležitou časťou nervového systému, je chránená kosťami, ktoré sa nazývajú stavce. Stavce sú naskladané jeden na druhom a tak tvoria chrbticu. Chrbtica je najdôležitejšia pre podporu tela. Miecha prechádza stredom stavcov.

Miecha je asi 18 palcov dlhá. Ťahá sa zo základne mozgu, cez stredovú časť chrbta, až k pásu. Zväzky nervových vlákien, ktoré vytvárajú miechu sú Vyššie motorické nervy. Spinálne nervy sa rozprestierajú po celej dĺžke krku a chrbta. Tieto nervy, nižšie motorické nervy, vychádzajú z každého stavca do všetkých častí tela. Miecha končí blízko línie pása. Z tohto bodu, nižšie nervy miechy pokračujú dole cez spinálny kanál do kostrče.

Spinálny kanál sa rozdeľuje do štyroch častí. Najvyššia časť sa nazýva cervikálna oblasť. Skladá sa z 7 cervikálnych, čiže krčných stavcov. Ďalšia časť sa volá torakálna, zahŕňa oblasť hrudníka a delí sa na dvanásť hrudných stavcov, Najnižšia časť má 5 sakrálnych stavcov a nazýva sa sakrálna alebo krížová oblasť. Kosti v tejto časti sú vlastne spojené dohromady do jednej kosti.