lezia miechyKompletná lézia miechy

Termín kompletná lézia miechy sa používa na opis takého poškodenia miechy, ktoré je absolútne. Toto poškodenie spôsobuje úplnú a trvalú stratu schopnosti posielať senzorické a motorické nervové impulzy a preto znamená úplnú a trvalú stratu funkcii v oblastiach pod zranením miechy. Výsledkom je kompletná paraplégia (strata motorických a senzorických funkcií od pása dole) alebo tetraplégia (strata motorických a senzorických funkcií od pása hore). O kompletnosti mnohých zranení môžeme hovoriť až po uplynutí doby 6-8 týždňov po zranení.

 

Spinálny šok

Miecha obvykle prechádza stavom, ktorý nazývame spinálny šok. Ten nastáva po zranení miechy a vzťahuje sa na stratu neurologickej aktivity pod úrovňou zranenia. Táto strata zahrnuje stratu motorických, senzorických aj reflexných funkcií. Na výsledkoch RTG, MRI alebo CT je vidieť opuch a tekutiny. Tie môžu zakrývať skutočný rozsah zranenia. Obnovenie funkcií nastáva v rozmedzí 1-12 mesiacov od zranenia.