Nekompletné poškodenie miechy

Nekompletná lézia miechy sa môže prejavovať mnohými spôsobmi a preto je nevyhnutné, aby ju diagnostikoval odborný lekár na základe relevantných vyšetrení. Pri nekompletnej lézii miechy zostávajú niektoré motorické (pohyb) alebo senzorické (citlivosť)  funkcie zachované.

Prejavy sa po zranení dajú rozdeliť nasledovne:

  • poškodenie miechy môže byť tak nepatrné, že oslabenie svalov alebo senzorické poškodenie skoro nie sú poznateľné
  • poškodenie miechy môže byť tak veľké, že oslabenie svalov alebo poškodenie, či strata senzorických funkcií môžu pripomínať kompletnú léziu miechy
  • prejavy nekompletnej lézie miechy môžu meniť medzi prvým a druhým bodom v závislosti od toho ktoré nervové vlákna boli poškodené

Pri nekompletnej lézii miechy sa nejedná o poškodenie, ktoré by bolo absolútne, keďže jej prejavy sa môžu tak veľmi meniť. Rozsah poškodenie zvyčajne nie je známy skôr ako 6-8 týždňov po zranení.

nekompletná lézia miechy