zakrivenie chrbtice

Zakrivenia chrbtice

V maternici a potom počas obdobia ktoré nasleduje po narodení dieťaťa, je jeho chrbtica v tvare písmena C.  Ide o základné zakrivenie, ktoré je kyfotické, a teda prirodzene prehnutá dozadu. Počas obdobia v ktorom sa dieťa učí dvíhať hlavu a nakoniec chodiť sa vyvíjajú svaly. Ako svalom pribúda sila, aktivita dieťaťa presunie váhu tela na chrbticu. Postupne sa vyvinú ďalšie krivky v oblasti krčnej a lumbálnej (driekovej) oblasti. Tieto oblasti sa vyvíjajú až kým dieťa neprestane rásť.

Pri pohľade z boku, je zakrivenie chrbtice v tvare písmena „S“. Rozoznávame tzv. lordózu a kyfózu. Lordóza znamená prirodzené prehnutie chrbtice dopredu: Kyfóza znamená zase prirodzené prehnutie chrbtice dozadu.

Chrbtica má štyri zakrivenia: krčná lordóza, hrudná kyfóza, drieková lordóza a kyfoticky zahnutá krížová kosť. Tieto zakrivenia sú dôležité z hľadiska rovnováhy, flexibility, a tlmenia tlaku, ktorý vzniká pri pohybe.

Normálne zakrivenie chrbtice:

  • Krčná lordóza: 20-40 stupňov
  • Hrudná kyfóza: 20-40 stupňov
  • Drieková lordóza: 40-60 stupňov
  • Krížová kyfóza: krížová kosť má kyfotickú krivku

Viacej o kyfóze si prečítate v časti Vzdelávanie -> Kyfóza