kyfoza chrbtice, gulaty chrbatKyfóza

Kyfóza je termínom, ktorý môže byť dosť nejasný. Je to preto, lebo tento termín označuje normálne zakrivenie chrbtice a zároveň sa používa aj ako označenie ochorenia, ktorému sa tiež hovorí „guľatý chrbát“. Ide o nadmerné prehnutie chrbtice dozadu. Je spojené so zvláštnym postojom celého tela kedy dochádza k výraznému hrbeniu sa. Toto hrbenie je spôsobené neprimeraným vyklenutím chrbtice. Typické je posunutie ramien dopredu, hlava sa predkloní, môžu odstávať lopatky.

Kyfóza sa často prejavuje bolesťou najmä medzi šiestym a ôsmim hrudným stavcom. Pri veľmi závažných prípadoch môže prísť k tak vážnej zmene tvaru chrbtice, že sa čiastočne zmení vzájomné usporiadanie orgánov v hrudnom koši. To môže viesť k útlaku srdca, pľúc alebo veľkých ciev.

Pokiaľ je príčinou vzniku kyfózy zlé držanie tela, je možné ju aspoň čiastočne odstrániť. V podstate sa stačí stále sústrediť na to, aby sme stáli rovno a mali správne držanie tela. Najlepšie je začať s tým čo najskôr. Náprava zlého zakrivenia je mladšom veku uľahčená lepšími pohybovými schopnosťami a tiež faktom, že takáto vada ešte nie je úplne zafixovaná. Vtedy je veľmi dôležité naučiť sa správne sedieť, hlavne v prípade dlhodobejšieho sedenia a odnaučiť sa všetkým zlým návykom. V prípade kyfózy spôsobenej nesprávnym držaním tela je dôležité dodržiavanie rehabilitačného režimu a pravidelné cvičenie, aby ste zosilneli svaly chrbta.

Kyfóza sa spája aj s ochoreniami ako sú: artritída, degeneratívne ochorenia platničiek, svalová dystrofia, vrodený rozštep chrbtice alebo nádory.