Bolest-za-krkom

Bolesť krčnej chrbtice

Bolesť krčnej chrbtice

Ako vieme, krčná chrbtica má 7 stavcov a medzi nimi sa nachádzajú medzistavcové platničky, ktoré absorbujú otrasy a záťaž, ktorá je na chrbticu kladená. Koreňové nervy v tejto oblasti prenášajú signály (nervové impulzy) z a do mozgu, ramien a hrudníka.

Pohyblivosť krku ako taká je jedinečná. Dokáže hýbať hlavou v mnohých smeroch: 90° pohyb dopredu, dozadu, 180° rotácia (zo strany na stranu) a 120° sklon ku každému ramenu.

Príčiny bolesti krčnej chrbtice môžu byť rôzne. Môže ísť napríklad o zranenia a nehody. Najčastejším je tzv. hyperextenzia či hyperflexiu krku. Jedná sa o zranenie spôsobené náhlym trhnutím krku, napr. pri automobilových haváriách kedy sa hlava prudko pohne dozadu a/alebo dopredu za hranice normálneho pohybu ktorý je pre krk možný. Tento neprirodzený a násilný pohyb ovplyvňuje svaly a väzy krku. Svaly sa stiahnu čo následne vedie k bolesti a tuhnutiu krku.

Starnutie: Degeneratívne choroby ako sú osteoartritída, čiže nezápalové ochorenie kĺbov a chrbtice, ktoré postihuje nielen kĺbovú chrupku ale aj okolie, a teda kosti, kĺbové blany, puzdrá šľachy a svaly v ich okolí. Spinálna stenóza je ochorením pri ktorom sa zužuje miechový kanál čo následne postihuje nervy a miechu. Degeneratívne ochorenia stavcov môžu viesť k poškodeniu chrbtice, pretože medzistavcové platničky sa stenčujú v dôsledku straty vody a kolagénu.

Medzi ďalšie ochorenia, ktoré môžu chrbticu postihnúť sa radia infekcie miechy, stlačenia miechy, nádory a zlomeniny stavcov. Taktiež pri väčšine zranení hlavy dochádza aj k zraneniu krku a preto je vždy dobré vyhľadať lekársku pomoc.

Zistiť príčinu bolesti krčnej chrbtice môže byť niekedy zdĺhavý proces, preto je vhodné sa pripraviť na otázky ktoré vám veľmi pravdepodobne položí aj váš ošetrujúci lekár:

● Kedy bolesť začala?
● Aké aktivity ste vykonávali predtým ako bolesť začala?
● Čo ste urobili aby bolesť poľavila?
● Cítite bolesť len v jednom mieste alebo prechádza aj do iných častí tela?
● Čo bolesť zmierňuje alebo zväčšuje?

Ako aj pri iných častiach chrbtice, aj v rámci krčnej chrbtice je treba urobiť niekoľko vyšetrení, ako je neurologické vyšetrenie, RTG vyšetrenie a vyšetrenie magnetickou rezonanciou.

 

Najčastejšie otázky o krčnej chrbtici:

 

Ráno som vstal a bolí ma krk. Čo s tým?

Každodenný život (aj ten nočný) si môže vybrať daň na vašom krku. Môžete v noci spať v zlej polohe, čo zapríčiní, že sa svaly krku stiahnu. Najlepšie čo môžete urobiť, je dať vášmu telu čas na zotavenie. Aby ste dokázali zvládnuť takýto deň bez toho aby vám ho narušovala bolesť, máte niekoľko možností:

– jemne si krk ponaťahujte
– zoberte si voľne dostupné lieky proti bolesti
– striedajte teplo a chlad: 20 minút teplo a 20 minút chlad by malo napomôcť procesu zotavenia sa.

 

Budem potrebovať operáciu?

Väčšina pacientov, ktorá trpí bolesťou krku veľmi dobre reaguje na nechirurgické postupy (ako sú napríklad lieky), takže krčná chrbtica sa bežne neoperuje. Napriek tomu, existujú prípady kedy je operácia nevyhnutná. Zahrnujú hlavne situácie kedy pacient nereaguje na nechirurgické postupy liečby, čiže na lieky, rehabilitácie, masáže, cvičenie, atď.., ako aj pokiaľ sa u pacienta prejavujú symptómy ako je slabosť či tŕpnutie rúk a nôh. K operácií sa tiež pristupuje v prípade, že máte problémy s chôdzou či rovnováhou.
Všeobecne povedané sa k operácii krčnej chrbtice pristúpi v prípade degeneratívneho ochorenia platničiek, traumy (úrazu či nehody) alebo v prípade miechovej nestability.