spazmy a cvicenieSpasticita po zranení miechy

Po zranení miechy dochádza pod úrovňou zranenia k prerušeniu spojenia, ktoré vysiela signály z mozgu. Dochádza k tomu kvôli zjazvenému tkanivu, ktoré sa vytvorí v poškodenej oblasti miechy. Tu potom dochádza k blokovaniu správ z miest pod úrovňou zranenia. Spasticita sa neobjaví hneď po zranení miechy. Hneď po zranení miechy nastáva tzv. spinálny šok, ktorý môže trvať aj niekoľko týždňov. Počas tejto doby ale príde k zmenám v nervových bunkách, ktoré riadia svalovú aktivitu.

Po doznení spinálneho šoku sa znovu objavia prirodzené reflexy. Spasticita predstavuje mimovoľné sťahy svalu alebo skupiny svalov, ktoré sa objavia ak dochádza k stimulácií neurónov. Ak je jedinec telesne zdatný, zachytí stimul na pokožke a zmyslový signál je vyslaný do reflexných oblúkov a následne cez miechu do mozgu, mozog potom tento stimul vyhodnotí a ak daný stimul nie je vyhodnotený ako nebezpečný, vyšle sa signál do miechy a následne príde k zrušeniu reflexu, ktorý by viedol k pohybu daného svalu.

Avšak, ak jedinec žije so zranením miechy, je signál vedúci k zrušeniu reflexu blokovaný práve poškodením miechy, čo následne vedie ku svalovej kontrakcii, číže stiahnutiu svalu.

Spustenie spazmov

Svalové spazmy sa objavujú u ľudí s poškodením miechy kedykoľvek ak príde k stimulácií pod zranením miechy. Tento stav je možné vidieť napríklad pri natiahnutí svalu, alebo ak dôjde k bolestivej stimulácií pod zranením miechy. Z dôvodu poškodenia miechy môžu tieto pocity spustiť reflex, ktorý vyústi do kontrakcie svalu (stiahnutiu svalu), čiže inými slovami k svalovému spazmu.

Spasticitu môže spustiť vlastne čokoľvek, Avšak, niektoré situácie môžu spasticitu zhoršiť. Hlavne infekcia močového mechúra alebo infekcia obličiek, ako aj preležaniny môžu viesť k zvýšenému počtu spazmov. Ak jedinec s poškodenou miechou pravidelne necvičí, jeho svaly a kĺby sa postupne oslabujú čo vedie ku stavu kedy aj najmenšia stimulácia môže viesť k závažným spazmom.

Ako takéto situácie zvládať?

Spazmy sa vždy môžu objaviť. Najlepší spôsob ako si s nimi poradiť je denne cvičiť, predchádzať infekciám alebo zraneniam nôh. Pomôcť môžu aj lieky. O ich užívaní je nutné sa vždy poradiť s lekárom.

Téme cvičenie sa budeme na našich stránkach venovať v najbližšom čase. Postupne si ukážeme rôzne druhy cvičení z ktorých si potom naši čitatelia môžu vybrať tie, ktoré budú pre nich najvhodnejšie.

Pozitíva spazmov

Na spazmy je možné sa pozerať aj z pozitívnej stránky, ako sme už v článkoch týkajúcich sa spazmov písali. Spazmy nás môžu upozorniť na problémy a to hlavne v oblastiach v ktorých sme stratili cit. Zvýšený počet spazmov močového mechúra je upozornením na jeho infekciu. Spasticita tiež napomáha predchádzaniu svalovej atrofie a udržuje cirkuláciu krvi. Čo sa týka presunov a chôdze spazmy často napomáhajú vykonávaniu týchto činností. Z hore uvedených dôvodov sa v zahraničí spasticita ako taká lieči len vtedy ak presiahne mieru, napríklad v podobe narušenia pravidelného spánku či obmedzí významne bežné každodenné fungovanie jednotlivca.