Našli ste, čo ste hľadali, ste spokojný s informáciami?
Podporte náš nezikový projekt,
lajknite na facebooku, kliknite na odkaz, nič Vás to nestojí, ďakujeme.

Ako vybavíte kompenzácie zvýšených výdavkov

V prípade ťažkého zdravotného postihnutia je možné žiadať nasledovné druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu:

 1. peňažný príspevok na osobnú asistenciu
 2. peňažný príspevok na kúpu, výcvik a úpravu pomôcky
 3. peňažný príspevok na opravu pomôcky
 4. peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
 5. peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
 6. peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
 7. peňažný príspevok na prepravu
 8. peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
 9. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie
 10. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového  zariadenia
 11. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
 12. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
 13. peňažný príspevok na opatrovanie
Vyskúšajte
Poškodenie stavcov
Kliknite na časť chrbtice, o ktorej chcete získať informácie
Poranenie stavcov chrbtice C1-C3
Poranenie stavcov chrbtice C4
Poranenie stavcov chrbtice C5
Poranenie stavcov chrbtice C6
Poranenie stavcov chrbtice C7 - C8
Poranenie stavcov chrbtice Th1 - Th9
Poranenie stavcov chrbtice Th10 - L1
Poranenie stavcov chrbtice L2 - S5
Poškodenia stavcov chrbtice kostrč
Facebook
Navštívte nás na Facebooku