Informácie pre pacienta pri poranení chrbtice

Ako osoba žijúca s poškodením miechy, to čo vám môžem odporučiť je aby ste boli silní a nevzdali to. Nikdy, nikdy to nesmiete vzdať. Postoj k vášmu stavu je všetkým. Je dôležité aby ste pochopili že váš život sa možno zmenil, ale nie je úplne zničený.

Sústreďte sa na filozofiu, že telo nekontroluje myseľ, ale myseľ kontroluje naše telo. Skúste sa viac sústrediť na to čo ešte robiť môžete, než aby ste sa užierali tým čo už robiť nemôžete.

Čo sa týka priateľov, myslite na to, že tiež prechádzajú zmenou. Je možné že nevedia ako reagovať na váš stav či na to čo sa vám prihodilo. Je pre nich určite ťažké vidieť vás v takomto oslabenom stave. Sú určite priatelia, ktorí od vás odídu pretože danú situáciu jednoducho nezvládnu. Ozajstní priatelia budú stáť pri vás a budú vás povzbudzovať aby vám bolo lepšie. Majte na pamäti, že ste stále rovnakým človekom ako pred zranením, len máte nové telo. Nebojte sa chodiť von a užívať si.