V prípade ťažkého zdravotného postihnutia je možné žiadať nasledovné druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu:

 1. peňažný príspevok na osobnú asistenciu
 2. peňažný príspevok na kúpu, výcvik a úpravu pomôcky
 3. peňažný príspevok na opravu pomôcky
 4. peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
 5. peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
 6. peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
 7. peňažný príspevok na prepravu
 8. peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
 9. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie
 10. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového  zariadenia
 11. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
 12. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
 13. peňažný príspevok na opatrovanie