Pre vybavenie žiadosti o preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je v prvej rade potrebné si vypísať žiadosť. K žiadosti sa prikladajú nasledovné dokumenty:

  • fotokópie všetkých lekárskych nálezov od odborných lekárov
  • tlačivo „Lekársky nález“. Toto tlačivo vypíše Váš obvodný lekár, popr. pediater, ak sa jedná o dieťa

Lehota vydania preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je 30 dní. Nárok na preukaz vzniká až právoplatným rozhodnutím a to len v prípade, že miera funkčnej poruchy je minimálne 50%. K vyzdvihnutiu preukazu je nutné si priniesť aj 1 fotografiu. Veľkosť fotografie je totožná s veľkosťou na občianskom preukaze.

Výhody spojené s preukazom ŤZP

1. Zľavy v rámci kultúrnych a športových podujatí. Je však nutné brať na zreteľ, že nie vždy a všade sa takéto zľavy poskytujú. Je nutné sa vždy informovať u organizátora alebo priamo v pokladni pri kúpe vstupenky.

2. Bezplatné cestovanie v MHD, kde sa treba preukázať preukazom ŤZP, ŤZP-S a dokladom totožnosti. Čo sa týka cestovania v rámci SAD a ŽSR, je nutné sa vopred informovať o možnej zľave pri kúpe cestovného lístka.

3. Poplatok za komunálny odpad – zľavu prípadne úplné odpustenie tohto poplatku poskytuje každé mesto či obec individuálne a závisí to od schválenia zastupiteľstva toho ktorého mesta či obce.

4. Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla – je možné ho s preukazom ŤZP získať so zľavou až 50%. Na podmienky sa treba vždy informovať konkrétne v danej poisťovni

5. Koncesionárske poplatky – od týchto poplatkov je osoba s preukazom ŤZP oslobodená podľa zákona NR SR č. 68/288 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované ST a SR. Viac informácií vám poskytnú na pošte alebo u vyberateľa poplatkov.

6. Parkovanie – ak sú parkovacie mesta vyhradené, označené informačnou tabuľou o počte parkovacích miest pre zdravotne postihnutých, zľava sa tiež poskytuje na základe preukazu ŤZP a preukazu totožnosti.

7. Oslobodenie od správnych poplatkov, ako sú poplatky za výmenu občianskeho preukazu, poplatky za vydanie stavebného povolenia, poplatky za vykonanie úprav v dokladoch držiteľa motorového vozidla.

Skúsenosť hovorí, že poskytovanie zliav občanom ŤZP je veľmi individuálne a preto je vždy dôležité sa informovať. Zľavy sú niekedy nepatrné, inokedy môžu byť aj výrazné. Čo je výborné, zľavu pre osoby ŤZP začínajú čoraz viac dávať podnikatelia v rámci ich služieb aj sami od seba. Niet potom divu keď sa k nim ich zákazníci radi vracajú.